دسته: دیدگاه سایر مذاهب درباره وهابیت

نظر علمای اهل سنت در مورد وهابیت

مقدمه: وهابیت در حقیقت آیینۀ تمام نمای افکار و عقاید انحرافی ابن تیمیه (احمد بن عبد الحلیم) می باشد که توسط محمد بن عبد الوهاب نجدی در قرن دوازدهم هجری به عنوان یک مذهب و فرقه در برابر مسلمانان مطرح گردید و حکومتی را با پشتوانه سیاست و قدرت نظامی محمد بن سعود (جد آل […]

نظر قاضى شافعى دمشق درباره ابن تیمیّه

ابن حجر عسقلانى از علماء بزرگ اهل سنّت می­نویسد: «وقتی خبر به قاضی شافعی رسید «که برخی از افراد نزد ابن‌تیمیّه رفت و آمد می­کنند» گفت: اگر به خاطر کفری که از وی ثابت شده، کشته نشود، حداقل باید نسبت به وی سخت­گیری شود. آنگاه دستور داد وی را به زندان انفرادی منتقل کنند. پس […]

ابن حجر هیثمی و گمراه دانستن ابن تیمیّه

ابن حجر مکّی متوفای ۹۷۴ه.ق، از علمای بزرگ مذهب شافعی، در کتاب الفتاوى الحدیثیة درباره ابن ­تیمیّه می نویسد: «ابن­تیمیّة عبدٌ خَذَلَهُ الله تعالى وأَضَلَّهُ وأَعماهُ وأَصَمَّه وأدله وبذل، صرَّح الأئمة الذین بَیَّنوا فسادَ أحواله وکِذبِ أقواله…وأهل عصرهم وغیرهم من الشافعیّة والمالکیّة والحنفیّة… والحاصل أن لا یقام لکلامه وزنٌ بل یرمى فی کل وعز وحزن، […]