دسته: عقیدتی

در این جا به بعضی از معتقدات فرقه ی وهابیه اشاره می کنیم:   1. اعتقاد به سلطه ی غیبی برای غیر خداوند؛ آنها می گویند: «اگر کسی به پیامبر(ص) یا غیر او از اولیا الله استغاثه [و از آنها طلب یاری] کند و به این مسئله که او دعایش را می شنود و از […]