دسته: فرقه های وهابیت

در این جا به بعضی از معتقدات فرقه ی وهابیه اشاره می کنیم:   1. اعتقاد به سلطه ی غیبی برای غیر خداوند؛ آنها می گویند: «اگر کسی به پیامبر(ص) یا غیر او از اولیا الله استغاثه [و از آنها طلب یاری] کند و به این مسئله که او دعایش را می شنود و از […]

حکومت آل سعود اصلی ترین گرداننده وهابیت

در قرن ۱۷ میلادی اجداد ابن سعود بر منطقه ای به نام «درعیه» در نزدیکی ریاض امروز حاکم بودند. فردی به نام «سعود ابن محمد» اولین حکومت سعودی ها را در همان منطقه تشکیل داد که بیشتر حکومتی محلی و قبیله ای بود. پس از او، پسرش محمد، ملقب به شیخ، در ۱۷۲۵ به حکومت […]

فرقه‌ها و گرایش‌ها:

در وهابیّت سه گرایش‌ عمده وجود دارد: گرایش اول: «تندرو و افراطی متعصّب» همچون نیروهای نظامی طالبان و القاعده و النصرة و داعش. گرایش دوم: «وهابیت سنّت گرا و میانه رو» مانند برخی تحصیل کردگان وهّابی که عمدتا به مباحث علمی پرداخته و از جنگ و خون‌ریزی مسلمانان دیگر ابا دارند. گرایش سوم: «وهّابیت روشنفکر […]