دسته: عقائد وهابیت

جسمانیت خدای تعالی

از جمله مطالبی که وهابیت به آن معتقد است، جسمانی بودن خدای تعالی است. در اینجا به چند نمونه اشاره خواهیم کرد:  خداوند، صورت، دست و چشم دارد: ابن تیمیه از رهبران وهابیت در کتاب فتاوى الکبرى  می نویسد: «وَجُمْلَةُ قَوْلِنَا : أَنَّا نُقِرُّ بِاَللَّهِ… وَأَنَّ لَهُ وَجْهاً کَمَا قَالَ : ﴿وَیَبْقَى وَجْهُ رَبِّک ذُو […]