دسته: تکفیر

اوج تکفیر شیعه، از قرن هفتم و توسط ابن‌تیمیه شروع شد و به تدریج تا قرن ۱۲ هجری ادامه یافت که وهابیت بر سر کار آمدند و اولین حکومت خود را در سال ۱۱۵۷ هجری در عربستان سعودی نزدیک ریاض در منطقه نجد در شهر درعیه اعلام کردند. آنها، نه تنها شیعه را، بلکه تمام […]