دسته: جنایات وهابیت

اوج تکفیر شیعه، از قرن هفتم و توسط ابن‌تیمیه شروع شد و به تدریج تا قرن ۱۲ هجری ادامه یافت که وهابیت بر سر کار آمدند و اولین حکومت خود را در سال ۱۱۵۷ هجری در عربستان سعودی نزدیک ریاض در منطقه نجد در شهر درعیه اعلام کردند. آنها، نه تنها شیعه را، بلکه تمام […]

در شوال سال ۱۳۴۳ ه.ق. (می ۱۹۲۵ میلادی) وهابیان به سرکردگی «عبدالعزیز بن سعود»، پس از پیروزی بر «شرفای حاکم بر حجاز» و اشغال مکه ، روی به مدینه آوردند و پس از محاصره و جنگ با مدافعان شهر، آن را اشغال نمودند. آنان پس از اخراج مأموران عثمانی، در هشتمین روز این ماه، اقدام […]