تصریحات ابن تیمیه بر جسمانیت خداوند

در ادامه بحث جسمانیت خداوند باید گفت بزرگترین تئوریسین وهابیت که ابن تیمیه حرانی باشد به تنصیص های زیادی به جسمانیت خداوند در کتابهای خود ژرداخته است که ما در این قسمت  چند مورد از آن را ذکر می کنیم و ان شالله در پست های بعدی به موارد بیشتری اشاره می شود. ابن تیمیه به صراحت در کتاب التاسیس فی رد التقدیس جلد ۱ صفحه ۵۶۸می گوید : (اگر خداوند بخواهد می تواند با قدرت خویش بر پشت پشه ای سوار شود حال چرا نتواند بر روی عرش قرار بگیرد) یاز در جای دیگر در همین کتاب در جلد اول صفحه ۱۰۱ می گوید : (در جایی از کتاب خدا ، سنت رسول و سخنان مات سلف (صحابه و تابعین) و پیشوایان دینی نیامده که خداوند جسم نبوده و از جسمانیت و عَرَض بودن منزه است از این رو انکار معنایی که شرع و عقل آن را نفی نکرده نوعی نادانی و گمراهی است.)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *